תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
יוני 1401:45 NZD נמוך כניסות תיירים (חודשי) 588.3%   -12.4%  
 01:45 NZD נמוך שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים 1755.40%   -97.40%  
 01:45 NZD נמוך הגירה קבועה/לטווח ארוך 1037   619 תוקן מ 825.000
 07:30 JPY ממוצע ייצור תעשייתי (חודשי) 2.9% 2.5%  1.7%  
 07:30 JPY נמוך שיעור הניצולת (חודשי) 1.1%   5.6%  
 08:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.2%   2.1%  
 09:00 QAR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.47%   1.02%  
 09:00 QAR נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.83%   0.06%  
 09:00 RON נמוך ייצור תעשייתי (חודשי) 2.7%   0.7%  
 09:00 SAR נמוך תמ"ג (שנתי) -3.00%   -3.30%  
 09:30 CHF ממוצע מדד המחירים ליצרן (חודשי) 0.8%   0.7%  
 09:30 INR ממוצע מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) 12.94% 13.07%  10.49%  
 09:30 CHF נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי) 3.2%   1.8%  
 09:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) 37.61%   20.94%  
 09:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) 4.31%   4.92%  
 09:30 INR נמוך השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) 10.83%   9.01%  
 10:00 HUF נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) 58.8%   58.8%  
 10:00 TRY נמוך החשבון השוטף (דולר ארה"ב) -1.71B -2.20B  -3.33B  
 10:38 ILS ממוצע היצע הכסף M1 (שנתי) 20.2%   20.7% תוקן מ 19.6%
 11:00 CZK נמוך החשבון השוטף 37.310B 20.500B  33.770B תוקן מ 11.810B
 12:00 EUR ממוצע ייצור תעשייתי (חודשי) 0.8% 0.4%  0.4% תוקן מ 0.1%
 12:00 EUR נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) 39.3% 37.4%  11.5% תוקן מ 10.9%
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - פורטוגל (חודשי) 0.2% 0.2%  0.4%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - פורטוגל (שנתי) 1.2% 1.2%  0.6%  
 14:00 BRL נמוך מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית 0.44% 0.55%  -1.59%  
 14:25 BRL ממוצע תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל       
 15:00 PLN נמוך החשבון השוטף (אירו) 1740M 1203M  938M  
 15:00 INR ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי) 6.30% 5.30%  4.23% תוקן מ 4.29%
 15:30 CAD ממוצע השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) -2.1% -1.0%  3.5%  
 15:30 CAD נמוך מכירות כלי רכב חדשים (חודשי) 167.0%   173.0%  
 15:30 UAH ממוצע מאזן מסחרי מתחילת השנה (דולר ארה"ב) -1.3B   -1.3B  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.656%   -0.643%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.649%   -0.641%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.647%   -0.636%  
 16:00 GBP גבוה נגיד בנק אנגליה ביילי נושא דברים       
 16:00 EUR ממוצע חברת מועצת הבנק האירופי שנאבל נושאת דברים       
 16:30 EUR ממוצע חבר מועצת הדויטשה בונדסבנק וורמלינג נושא דברים       
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים 0.025%   0.025%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים 0.040%   0.040%  
יוני 1501:45 NZD נמוך מדד מחירי המזון (חודשי) 0.4%   1.1%  
 02:55 KRW נמוך המאזן המסחרי 2.94B   2.93B  
 02:55 KRW נמוך ייבוא (שנתי) 37.9%   37.9%  
 02:55 KRW נמוך ייצוא (שנתי) 45.6%   45.6%  
 04:30 AUD ממוצע מדד מחירי הבתים (רבעוני) 5.4% 5.5%  3.0%  
 04:30 AUD גבוה פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית       
 06:00 KRW נמוך היצע הכסף M2 10.70%   9.60%  
 07:00 IDR ממוצע מאזן מסחרי 2.37B 2.30B  2.19B  
 משוער CNY נמוך היקף ההשקעות הזרות הישירות 35.40%   38.60%  
 07:00 IDR נמוך שיעור הגידול בייצוא (שנתי) 58.76% 57.49%  51.94%  
 07:00 IDR נמוך שיעור הגידול בייבוא (שנתי) 68.68% 65.00%  29.93%  
 07:30 JPY ממוצע מדד הפעילות במגזר השלישוני (שירותים ומסחר) (חודשי) -0.7%   1.1%  
 07:30 EUR נמוך המאזן המסחרי - הולנד 5.22B   6.70B תוקן מ 6.54B
 08:00 EUR נמוך תמ"ג (שנתי) 6.4%   1.1%  
 08:00 SEK נמוך שיעור האבטלה 7.9%   8.2%  
 09:00 GBP גבוה שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים 5.6% 4.9%  4.3% תוקן מ 4.0%
 09:00 GBP גבוה השינוי במספר דורשי העבודה -92.6K   -55.8K תוקן מ 15.1K-
 09:00 EUR ממוצע מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי) 0.5% 0.5%  0.7%  
 09:00 GBP ממוצע שיעור האבטלה 4.7% 4.7%  4.8%  
 09:00 NOK נמוך המאזן המסחרי 15.5B   17.0B  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי) 2.5% 2.5%  2.0%  
 09:00 GBP נמוך הכנסה ממוצעת ללא בונוסים 5.6% 5.3%  4.6%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי) 0.3% 0.3%  0.5%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי) 2.4% 2.4%  2.1%  
 09:00 GBP ממוצע השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) 113K 150K  84K  
 09:10 SAR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 5.7%   5.3%  
 09:10 SAR נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.2%   0.2%  
 09:45 EUR ממוצע מדד המחירים לצרכן - צרפת (חודשי) 0.3% 0.3%  0.1%  
 09:45 EUR ממוצע מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (חודשי) 0.3% 0.4%  0.2%  
 09:45 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - צרפת (שנתי) 1.8% 1.8%  1.6%  
 09:45 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן של צרפת (שנתי) 1.4% 1.4%  1.2% תוקן מ 1.4%
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - סלובקיה (חודשי) 0.8% 0.6%  0.2%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - סלובקיה (שנתי) 2.2% 1.9%  1.6%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה - סלובקיה (חודשי) 1.0% 0.6%  0.2%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה - סלובקיה (שנתי) 2.6% 2.3%  1.9%  
 10:00 CHF נמוך תחזיות כלכליות של ה-SECO       
 11:00 EUR ממוצע מדד המחירים לצרכן - איטליה (חודשי) 0.0% 0.0%  0.4%  
 11:00 PLN ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי) 4.7%   4.3% תוקן מ 4.8%
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - איטליה (שנתי) 1.3% 1.3%  1.1%  
 11:00 TRY ממוצע מאזן התקציב -13.40B   -16.90B  
 11:00 PLN ממוצע מדד מחירים לצרכן (חודשי) 0.3%   0.8% תוקן מ 0.3%
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (חודשי) -0.1% 0.0%  0.9%  
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - איטליה (שנתי) 1.2% 1.3%  1.0%  
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן של איטליה ללא מוצרי טבק (חודשי) 1.3%   1.2%  
 12:00 EUR ממוצע המאזן המסחרי 10.9B   22.3B תוקן מ 15.8B
 12:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.632%   -0.592%  
 12:24 IDR נמוך מכירות מכוניות (שנתי) 1443.60%   902.90%  
 12:25 NAD נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.30%   0.40%  
 12:25 NAD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 3.80%   3.90%  
 12:40 EUR נמוך מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.680%   -0.660%  
 13:00 BWP נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.5%   3.3%  
 13:00 BWP נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 6.2%   5.6%  
 13:00 EUR ממוצע יו“ר המועצה המפקחת של הבנק האירופי אנרייה נושא דברים       
 13:00 EUR נמוך סך נכסי הרזרבה 885.46B   852.14B  
 13:45 GBP נמוך מכרז אג"ח גילט ל-30 שנה 1.274%   1.295%  
 14:00 EUR ממוצע חבר מועצת הבנק האירופי ליין נושא דברים       
 14:30 INR נמוך המאזן המסחרי -6.28B -6.32B  -6.32B  
 14:30 INR נמוך ייצוא (דולר ארה"ב) 32.27B   32.21B  
 14:30 INR נמוך ייבוא (דולר ארה"ב) 38.55B   38.53B  
 15:15 CAD ממוצע התחלות בנייה 275.9K 270.0K  267.4K תוקן מ 268.6K