תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
נוב' 1201:50 JPY נמוך מדד המחירים של המוצרים התאגידיים (CGPI) (שנתי) 2.9% 2.8%  3.0%  
 01:50 JPY נמוך מדד המחירים ליצרן (PPI) (חודשי) 0.3% 0.1%  0.3%  
 07:00 SGD נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי) 1.9%   -0.4%  
 07:00 SGD נמוך מכירות קמעונאיות (חודשי) -0.4%   2.5%  
 08:00 JPY נמוך הזמנות כלי עבודה ומכונות (שנתי) -1.1%   2.9% תוקן מ 2.8%
 09:00 DKK ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי) 0.8% 1.0%  0.6%  
 09:00 RON נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 4.3% 4.1%  5.0%  
 09:00 TRY נמוך החשבון השוטף (דולר ארה"ב) 1.83B 2.00B  2.59B  
 09:00 RON נמוך ייצור תעשייתי (חודשי) -1.6%   0.4%  
 11:00 EUR נמוך ייצור תעשייתי - איטליה (חודשי) -0.2% -0.5%  1.7%  
 11:00 EUR נמוך ייצור תעשייתי - איטליה (שנתי) 1.3%   -0.8%  
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - ליטא (חודשי) 0.40%   0.50%  
 11:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - ליטא (שנתי) 9.10%   9.00% תוקן מ 8.90%
 11:00          
 12:45 EUR נמוך מכרז אג"ח איטלקי ל-12 חודשים (BOT) 0.630%   0.949%  
 13:30 BRL ממוצע תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל       
 14:00 INR נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) 4.5% 4.3%  4.7% תוקן מ 4.3%
 14:00 INR נמוך תפוקה תעשייתית (חודשי) 4.6%   5.1% תוקן מ 4.6%
 14:00 INR ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי) 3.31% 3.67%  3.70% תוקן מ 3.77%
 14:00 INR נמוך ייצור תעשייתי מצטבר 5.10%   5.20%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.686%   -0.735%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.655%   -0.667%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.578%   -0.626%  
 משוער USD נמוך סקר קציני הלוואות       
 21:30 USD ממוצע חברת ועדת השוק הפתוח דיילי נושאת דברים       
 23:00 KRW נמוך מדד מחירי הייצוא (שנתי) 1.3%   1.3% תוקן מ 1.4%
 23:00 KRW נמוך מדד מחירי הייבוא (שנתי) 10.7%   9.6% תוקן מ 9.7%
 23:45 NZD נמוך מדד מחירי המזון (חודשי) -0.6%   -0.1%  
נוב' 1302:30 AUD ממוצע מדד אמון העסקים - הבנק הלאומי של אוסטרליה 4    
 02:30 AUD נמוך סקר העסקים של NAB 12   15  
 05:00 KRW נמוך היצע הכסף M2 6.20%   6.40% תוקן מ 6.20%
 05:35 JPY נמוך מכרז אג"ח ל-30 שנה     0.900%  
 07:00 SEK נמוך שיעור האבטלה     6.9%  
 07:30 EUR נמוך מכירות קמעונאיות - הולנד (שנתי)     4.5%  
 09:00 EUR ממוצע מדד המחירים לצרכן - גרמניה (חודשי)   0.2%  0.2%  
 09:00 NOK ממוצע תמ"ג (רבעוני)   0.6%  0.4%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - גרמניה (שנתי)   2.5%  2.5%  
 09:00 NOK נמוך תמ"ג ביבשת (רבעוני)   0.6%  0.5%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (חודשי)   0.1%  0.1%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים המשולב לצרכן - גרמניה (שנתי)   2.4%  2.4%  
 09:45 EUR ממוצע השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי - צרפת (רבעוני)   0.3%  0.0%  
 משוער CNY נמוך היצע הכסף M2 (שנתי)   8.3%  8.3%  
 10:00 HUF נמוך ייצור תעשייתי (שנתי)     -0.6%  
 משוער CNY ממוצע הלוואות חדשות   915.0B  1380.0B  
 משוער CNY נמוך שיעור ההלוואות שטרם נפרעו (שנתי)   13.3%  13.2%  
 10:00 EUR ממוצע הרצאה מאת פיטר פראט (חבר הבנק המרכזי האירופי)       
 10:15 CHF ממוצע מדד המחירים ליצרן (חודשי)   0.1%  -0.2%  
 10:15 CHF נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי)     2.6%  
 10:45 EUR ממוצע הרצאה מאת סבינה לאוטנשלגר (חברת הבנק המרכזי האירופי)       
 11:00 CZK נמוך החשבון השוטף     -6.970B  
 11:30 GBP גבוה שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים   3.0%  2.7%  
 11:30 GBP גבוה השינוי במספר דורשי העבודה   4.3K  18.5K  
 11:30 GBP ממוצע שיעור האבטלה   4.0%  4.0%  
 11:30 GBP נמוך הכנסה ממוצעת ללא בונוסים   3.1%  3.1%  
 11:30 GBP ממוצע השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי)   25.0K  -5.0K  
 11:40 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים - ספרד     -0.434%  
 11:40 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-12 חודשים - ספרד     -0.292%  
 12:00 EUR גבוה מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה   -24.2  -24.7  
 12:00 EUR ממוצע מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW   -17.3  -19.4  
 12:00 EUR ממוצע מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה   65.0  70.1  
 משוער EUR ממוצע כינוס האירו-גרופ       
 12:40 EUR נמוך מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz)     -0.560%  
 12:45 EUR נמוך מכרז אג"ח איטלקי ל-30 שנים (BTP)     3.790%  
 12:45 EUR נמוך מכרז אג"ח איטלקי ל-3 שנים (BTP)     2.51%  
 12:45 EUR נמוך מכרז אג"ח איטלקי ל-7 שנים (BTP)     3.28%  
 13:00 BRL ממוצע מכירות קמעונאיות (שנתי)   1.6%  4.1%  
 13:00 USD נמוך אופטימיות העסקים הקטנים - ארגון העסקים הקטנים NFIB   108.0  107.9  
 13:00 ILS נמוך המאזן המסחרי     -1806.9M  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - פורטוגל (חודשי)     1.1%  
 13:00 BRL ממוצע מכירות קמעונאיות (חודשי)   -0.2%  1.3%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - פורטוגל (שנתי)     1.0%  
 13:00 ILS נמוך ייצוא (דולר ארה"ב)     3277.7M  
 13:00 ILS נמוך ייבוא (דולר ארה"ב)     5084.6M  
 13:20 USD ממוצע הדוח החודשי של אופ“ק       
 15:00 PLN נמוך החשבון השוטף (אירו)   -189M  -549M  
 15:00 RUB ממוצע תמ"ג רבעוני (שנתי)     1.9%  
 15:00 OMR נמוך היצע הכסף M2 (שנתי)     2.4%  
 15:00 OMR נמוך אשראי כולל (שנתי)     5.8%  
 17:00 USD ממוצע חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח בריינארד נואם       
 17:00 USD ממוצע חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קאשקארי נואם       
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-4 שבועות     2.200%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים     2.320%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים     2.450%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-8 שבועות     2.240%  
 21:00 USD ממוצע מאזן התקציב הפדרלי   -116.6B  119.0B  
 21:00          
 21:20 USD ממוצע חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח הארקר נואם       
נוב' 1400:00 USD ממוצע חברת ועדת השוק הפתוח דיילי נושאת דברים       
 01:00 KRW נמוך שיעור האבטלה     4.0%  
 01:30 AUD ממוצע סקר סנטימנט הצרכנים של ווסטפאק     1.0%  
 01:50 JPY גבוה תמ"ג (רבעוני)   -0.3%  0.7%  
 01:50 JPY נמוך שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג (שנתי)   -0.1%  0.1%  
 01:50 JPY ממוצע תמ"ג (שנתי)   -1.0%  3.0%  
 01:50 JPY נמוך תמ"ג - הוצאות הון (רבעוני)   0.6%  3.1%  
 01:50 JPY נמוך תמ"ג - ביקוש חיצוני (רבעוני)   -0.1%  -0.1%  
 01:50 JPY נמוך תמ"ג - צריכה פרטית (רבעוני)   -0.2%  0.7%  
 02:30 AUD ממוצע מדד עלות השכר (רבעוני)   0.6%  0.6%  
 02:30 AUD נמוך מדד עלות השכר (שנתי)   2.3%  2.1%  
 04:00 CNY ממוצע השקעה בנכסים קבועים (שנתי)   5.5%  5.4%  
 04:00 CNY גבוה ייצור תעשייתי (שנתי)   5.8%  5.8%