תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
ינו' 2101:00 JPY נמוך מדד רויטרס-Tankan 18   23  
 02:00 GBP נמוך מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 0.4%   -1.5%  
 02:00 AUD ממוצע מכירות בתים חדשים - HIA (חודשי) -6.7%   3.6%  
 04:00 CNY ממוצע השקעה בנכסים קבועים (שנתי) 5.9% 6.0%  5.9%  
 04:00 CNY גבוה תמ"ג (שנתי) 6.4% 6.4%  6.5%  
 04:00 CNY גבוה ייצור תעשייתי (שנתי) 5.7% 5.3%  5.4%  
 04:00 CNY נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי) 8.2% 8.2%  8.1%  
 04:00 CNY ממוצע תמ"ג (רבעוני) 1.5% 1.5%  1.6%  
 04:00 CNY ממוצע מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין       
 04:00 CNY ממוצע שיעור האבטלה - סין 4.9%   4.8%  
 05:00 THB נמוך נתוני ייצוא מבוססי מכס -1.72% 0.40%  -0.95%  
 05:00 THB נמוך נתוני ייבוא מבוססי מכס -8.15% 3.87%  14.66%  
 05:00 THB נמוך נתוני סחר מבוססי מכס (דולר ארה"ב) 1.060B -1.100B  -1.180B  
 08:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - אסטוניה (חודשי) -0.6%   -0.9%  
 08:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - אסטוניה (שנתי) 1.6%   1.6%  
 09:00 EUR ממוצע מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) -0.4% -0.2%  0.1%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) 2.7% 2.9%  3.3%  
 10:00 TWD נמוך ייצוא (שנתי) -10.5% -3.2%  -2.1%  
 11:30 EUR נמוך החשבון השוטף - יוון (שנתי) -1.417B   -0.871B  
 11:30 EUR נמוך שיעור האבטלה - סלובקיה 5.0% 5.1%  5.1%  
 11:51 BHD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.00%   0.70%  
 11:52 BHD נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) -0.40%     
 משוער EUR ממוצע כינוס האירו-גרופ       
 13:00 EUR נמוך החשבון השוטף - פורטוגל -1.057B   -0.428B  
 משוער EUR נמוך הדוח החודשי של בנק גרמניה       
 13:30 BRL ממוצע תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל       
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.566%   -0.574%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.566%   -0.574%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.551%   -0.557%  
 16:00 EUR נמוך אמון הצרכנים - בלגיה -6   -5  
 16:30 TRY נמוך החוב הממשלתי 1066.8B   1048.9B  
 משוער GBP גבוה רה“מ בריטניה, תרזה מיי, נושאת דברים       
 23:00 KRW נמוך מדד המחירים ליצרן (חודשי) -0.5%   -0.7%  
 23:00 KRW נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי) 1.0%   1.5% תוקן מ 1.6%
ינו' 2201:00 KRW נמוך תמ"ג (רבעוני) 1.0% 0.6%  0.6%  
 01:00 KRW נמוך תמ"ג (שנתי) 3.1% 2.8%  2.0%  
 07:00 JPY נמוך ליבת מדד המחירים לצרכן בנק יפן (שנתי) 0.4%   0.5%  
 07:30 EUR נמוך מדד אמון הצרכנים - הולנד 1.0   9.0  
 07:30 EUR נמוך הוצאות הצרכנים - הולנד 2.0%   1.7%  
 08:32 SAR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.2%   2.8%  
 08:34 SAR נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) -0.3%   -0.2%  
 09:00 MYR נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) 101.7B   101.4B  
 10:00 TWD נמוך שיעור האבטלה 3.70%   3.69%  
 10:00 HUF נמוך שכר ברוטו (שנתי) 10.4%   10.8%  
 10:30 HKD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.50%   2.60%  
 11:00 EUR נמוך המאזן המסחרי - ספרד -2.56B   -3.84B  
 11:00 PLN ממוצע מכירות קמעונאיות (שנתי) 4.7% 7.7%  8.2%  
 11:10 RUB נמוך מאזן התקציב באחוזים מהתמ"ג 2.70%   3.70%  
 11:30 GBP גבוה שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים 3.4% 3.3%  3.3%  
 11:30 GBP גבוה השינוי במספר דורשי העבודה 20.8K 20.0K  24.8K תוקן מ 21.9K
 11:30 GBP נמוך הלוואות נטו במגזר הציבורי 2.11B 1.05B  6.25B תוקן מ 6.34B
 11:30 GBP ממוצע שיעור האבטלה 4.0% 4.1%  4.1%  
 11:30 GBP נמוך הכנסה ממוצעת ללא בונוסים 3.3% 3.3%  3.3%  
 11:30 GBP נמוך דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי 21.278B   2.733B תוקן מ 4.371B
 11:30 GBP ממוצע השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) 141.0K 88.0K  79.0K  
 11:40 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - ספרד -0.462%   -0.505%  
 12:00 EUR גבוה מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה -15.0 -18.4  -17.5  
 12:00 EUR ממוצע מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW -20.9 -20.1  -21.0  
 12:00 EUR ממוצע מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה 27.6 43.5  45.3  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (חודשי) 0.3%   0.2%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (שנתי) 5.4%   5.4%  
 15:30 CAD ממוצע השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) -1.4% -0.9%  -0.1%  
 15:30 CAD ממוצע מכירות סיטונאיות (חודשי) -1.0% 0.1%  0.7% תוקן מ 1.0%
 15:30 NGN נמוך החלטת הריבית 14.00% 14.00%  14.00%  
 16:00 MXN נמוך שיעור האבטלה (לא מתואם עונתית) 3.40% 3.30%  3.30%  
 16:00 MXN נמוך שיעור האבטלה 3.60%   3.30%  
 16:30 TRY נמוך החוב הממשלתי     1048.9B  
 17:00 USD גבוה מכירות בתים קיימים 4.99M 5.25M  5.33M תוקן מ 5.32M
 17:00 USD ממוצע מכירות בתים קיימים (חודשי) -6.4% -1.0%  2.1% תוקן מ 1.9%
 17:00 COP נמוך ייבוא (שנתי) 12.30%   31.10%  
 17:00 COP נמוך המאזן המסחרי (דולר ארה"ב) -0.920B -1.033B  -1.158B  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים 2.390%   2.405%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים 2.450%   2.460%  
 21:00 ARS נמוך מאזן מסחרי 1369M 425M  984M תוקן מ 979.000M
 23:45 NZD גבוה מדד המחירים לצרכן (רבעוני)   0.0%  0.9%  
 23:45 NZD ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי)   1.8%  1.9%  
ינו' 2301:30 AUD נמוך המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי)     -0.1%  
 01:50 JPY ממוצע המאזן המסחרי - מתואם   -0.29T  -0.49T  
 01:50 JPY ממוצע ייצוא (שנתי)   -1.9%  0.1%  
 01:50 JPY נמוך ייבוא (שנתי)   3.7%  12.5%  
 01:50 JPY ממוצע המאזן המסחרי   -30B  -738B  
 משוער JPY ממוצע החלטת הריבית   -0.10%  -0.10%  
 משוער JPY גבוה דוח תחזית של בנק יפן (שנתי)       
 משוער JPY גבוה הצהרת מדיניות מוניטרית של בנק יפן       
 06:00 MYR ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי)   0.4%  0.2%  
 06:30 JPY נמוך מדד הפעילות בכלל התעשיות (חודשי)   -0.4%  1.9%  
 07:00 SGD ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי)   0.4%  0.3%  
 משוער JPY גבוה מסיבת עיתונאים - הבנק המרכזי של יפן       
 09:00 TRY נמוך מדד אמון הצרכנים     58.2  
 09:00 DKK נמוך מדד אמון הצרכנים     2.9  
 09:00 EUR נמוך ייצור תעשייתי - ליטא (שנתי)     2.90%  
 09:00 EUR נמוך ייצור תעשייתי - ליטא (חודשי)     -1.80%  
 09:45 EUR נמוך סקר מצב העסקים - צרפת   103  104  
 10:00 TWD נמוך ייצור תעשייתי (שנתי)     2.09%  
 10:00 ZAR ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי)   -0.2%  0.2%  
 10:00 ZAR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי)   4.5%  5.2%  
 10:00 ZAR ממוצע מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי)   0.4%  0.2%  
 10:00 ZAR נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)   4.5%  4.4%  
 11:30 GBP ממוצע חבר הועדה למדיניות מוניטרית (MPC) ברודבנט נואם       
 12:40 EUR נמוך מכרז אג"ח גרמני ל-5 שנים (Bobl)     -0.220%