תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
אפר' 1502:00 GBP נמוך מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 1.1%   0.4%  
 05:00 KRW נמוך המאזן המסחרי 5.21B   5.22B  
 05:00 KRW נמוך ייבוא (שנתי) -6.7%   -6.7%  
 05:00 KRW נמוך ייצוא (שנתי) -8.2%   -8.2%  
 07:00 IDR ממוצע מאזן מסחרי 0.54B -0.18B  0.33B  
 07:00 IDR נמוך שיעור הגידול בייצוא (שנתי) -10.01% -4.50%  -11.33%  
 07:00 IDR נמוך שיעור הגידול בייבוא (שנתי) -6.76% -3.76%  -13.98%  
 07:00 SEK נמוך שיעור האבטלה 6.9%   6.9%  
 07:30 EUR נמוך מכירות קמעונאיות - הולנד (שנתי) 4.3%   2.9% תוקן מ 2.7%
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 1.1%   1.3%  
 09:00 NOK נמוך המאזן המסחרי 13.9B   15.8B  
 09:00 EUR נמוך החשבון השוטף 0.00B   0.80B  
 09:30 CHF ממוצע מדד המחירים ליצרן (חודשי) 0.3% 0.2%  0.2%  
 09:30 INR ממוצע מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי) 3.18% 3.20%  2.93%  
 09:30 CHF נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי) -0.2% -0.2%  -0.7%  
 09:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי) 5.41%   2.23%  
 09:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי) 5.68%   4.28%  
 09:30 INR נמוך השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי) 2.16%   2.25%  
 10:00 TRY ממוצע שיעור האבטלה - ממוצע תלת-חודשי 14.7%   13.5%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - סלובקיה (חודשי) 0.6% 0.5%  0.2%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - סלובקיה (שנתי) 2.7% 2.6%  2.3%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה - סלובקיה (חודשי) 0.7% 0.6%  0.2%  
 10:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה - סלובקיה (שנתי) 2.4% 2.3%  1.9%  
 11:00 PLN ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי) 1.7% 1.7%  1.2% תוקן מ 1.7%
 11:00 TRY ממוצע מאזן התקציב -24.50B   5.10B  
 11:00 PLN ממוצע מדד מחירים לצרכן (חודשי) 0.3% 0.3%  0.4% תוקן מ 0.3%
 11:00 ILS ממוצע היצע הכסף M1 (חודשי) 9.3%   11.2%  
 12:30 QAR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) -1.30%   -1.60%  
 13:00 EUR נמוך הדוח החודשי של בנק גרמניה       
 14:30 BRL נמוך מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית -0.73%   -0.41%  
 14:30 BRL ממוצע תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל       
 15:30 USD ממוצע מדד הייצור של האמפייר סטייט 10.10 6.70  3.70  
 15:54 BWP נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.1%   0.1%  
 15:54 BWP נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 3.3%   3.3%  
 15:57 INR נמוך ייצוא (דולר ארה"ב) 32.55B   26.67B  
 15:57 INR נמוך ייבוא (דולר ארה"ב) 43.44B   36.26B  
 15:58 INR נמוך המאזן המסחרי -10.89B -10.30B  -9.60B  
 16:00 RUB נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) 1.2% 2.3%  4.1%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת -0.519%   -0.519%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת -0.521%   -0.524%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת -0.521%   -0.520%  
 17:30 CAD ממוצע סקר ציפיות העסקים של הבנק המרכזי של קנדה       
 17:45 UAH ממוצע מאזן מסחרי מתחילת השנה (דולר ארה"ב) -0.8B   0.0B  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים 2.380%   2.375%  
 18:30 ILS ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.5% 0.5%  0.1%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים 2.390%   2.395%  
 18:30 ILS נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 1.4% 1.4%  1.2%  
 19:00 GBP ממוצע חבר הועדה למדיניות מוניטרית הסקל נושא דברים       
 20:00 USD נמוך נגיד הבנק הפדרלי של שיקגו אוואנס נואם       
 23:00 USD ממוצע רכישת ניירות ערך אמריקנים ע"י זרים 51.9B -18.2B  -7.2B  
 23:00 USD נמוך רכישות אג"ח זר ע"י ארה"ב 19.90B   23.00B  
 23:00 USD נמוך תזרים הון כולל נטו -21.60B 13.30B  -143.70B  
 23:00 USD נמוך רכישות אג"ח ע"י זרים כולל עסקאות החלף 33.10B   -19.50B תוקן מ 19.70B-
אפר' 1601:22 PEN נמוך תמ"ג (שנתי) 2.09%   1.58%  
 03:00 USD ממוצע חבר ועדת השוק הפתוח רוזנגרן נואם       
 04:30 AUD גבוה פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית       
 04:30 CNY נמוך מחירי הבתים (שנתי) 10.6%   10.4%  
 06:00 NZD נמוך אחזקות בחו"ל של הבנק המרכזי של ניו זילנד 52.80%   52.60%  
 07:30 JPY ממוצע מדד הפעילות במגזר השלישוני (שירותים ומסחר) (חודשי) -0.6% -0.2%  0.6% תוקן מ 0.4%
 09:00 EUR נמוך תמ"ג (שנתי) 1.7%   1.5%  
 10:00 TRY נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) -5.1% -7.5%  -7.4% תוקן מ 7.3%-
 10:00 CZK נמוך מדד המחירים ליצרן (חודשי) 0.5% 0.2%  0.3%  
 10:00 CZK נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי) 3.8% 3.6%  3.6%  
 10:00 TRY ממוצע Turkish Retail Sales (חודשי) 0.8%   1.4% תוקן מ 1.3%
 10:00 TRY ממוצע Turkish Retail Sales (שנתי) -4.9%   -6.3% תוקן מ 6.7%-
 11:00 NGN נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 11.25% 11.20%  11.31%  
 11:00 NGN נמוך האינפלציה במחירי המזון (שנתי) 13.45%   13.47%  
 11:30 GBP גבוה שכר ממוצע לשעה כולל בונוסים 3.5% 3.5%  3.5% תוקן מ 3.4%
 11:30 GBP גבוה השינוי במספר דורשי העבודה 28.3K 20.0K  26.7K תוקן מ 27.0K
 11:30 GBP ממוצע שיעור האבטלה 3.9% 3.9%  3.9%  
 11:30 GBP נמוך הכנסה ממוצעת ללא בונוסים 3.4% 3.4%  3.5% תוקן מ 3.4%
 11:30 GBP ממוצע השינוי בתעסוקה (תלת חודשי) (חודשי) 179.0K 173.0K  222.0K  
 12:00 EUR גבוה מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW - גרמניה 3.1 0.8  -3.6  
 12:00 EUR ממוצע מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW 4.5 1.2  -2.5  
 12:00 EUR ממוצע מדד התנאים הנוכחיים של ZEW - גרמניה 5.5 8.0  11.1  
 12:10 IDR נמוך מכירות מכוניות (שנתי) -11.40%   -13.50%  
 13:00 ILS ממוצע התמ"ג בחישוב שנתי (רבעוני) 3.1%   3.0%  
 13:00 ILS נמוך המאזן המסחרי -1563.6M   -1460.2M תוקן מ 1065.7M-
 13:00 ILS נמוך ייצוא (דולר ארה"ב) 5378.1M   4653.9M תוקן מ 5048.2M
 13:00 ILS נמוך ייבוא (דולר ארה"ב) 6941.7M   6114.1M תוקן מ 6113.9M
 15:00 PLN נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) 1.4% 1.3%  1.0%  
 15:30 CAD ממוצע רכישות ניירות ערך זרים 12.05B   28.59B תוקן מ 28.40B
 15:30 CAD ממוצע השינוי במכירות במגזר הייצור (חודשי) -0.2% 0.4%  0.8% תוקן מ 1.0%
 15:30 CAD נמוך רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים 5.30B   -8.78B תוקן מ 8.80B-
 15:55 USD נמוך הספר האדום (חודשי) 0.7%   0.1%  
 15:55 USD נמוך הספר האדום (שנתי) 5.0%   4.8%  
 16:00 RUB נמוך מדד המחירים ליצרן (חודשי) 0.9%   0.1%  
 16:00 RUB נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי) 10.9%   9.0%  
 16:15 USD נמוך שיעור הניצולת 78.8% 79.1%  79.0% תוקן מ 79.1%
 16:15 USD ממוצע ייצור תעשייתי (חודשי) -0.1% 0.2%  0.1%  
 16:15 USD נמוך תפוקה תעשייתית (חודשי) 0.0% 0.1%  -0.3% תוקן מ 0.4%-
 16:15 USD ממוצע ייצור תעשייתי (שנתי) 2.8%   3.6% תוקן מ 3.5%
 16:45 PEN נמוך שיעור האבטלה 8.2%   7.6%  
 16:50 EUR ממוצע חבר הבנק המרכזי האירופי נובוטני נואם       
 17:00 USD נמוך מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB) 63 63  62  
 משוער NZD ממוצע מדד המחירים של GlobalDairy Trade 0.5%   0.8%  
 21:00 USD ממוצע חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם       
 22:00 ARS ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי) 4.8% 4.0%  3.8%  
 23:30 USD ממוצע מלאי נפט שבועי - API -3.096M   4.091M