תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
אפר' 2401:00 AUD ממוצע סגן נגיד הבנק המרכזי של אוסטרליה קנט נואם       
 01:45 NZD נמוך כניסות תיירים (חודשי) -2.1%   3.6% תוקן מ 2.0%
 01:45 NZD נמוך שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים 13.00%   11.40%  
 01:45 NZD נמוך הגירה קבועה/לטווח ארוך 5480   4930 תוקן מ 4970.000
 02:50 JPY נמוך מדד מחירי השירותים בחברות גדולות (שנתי) 0.5% 0.5%  0.7% תוקן מ 0.6%
 04:30 AUD גבוה מדד המחירים לצרכן (רבעוני) 0.4% 0.5%  0.6%  
 04:30 AUD ממוצע ממוצע קטום של מדד המחירים לצרכן (רבעוני) 0.5% 0.5%  0.4%  
 04:30 AUD נמוך מדד המחירים לצרכן - ערך מספרי 112.60   112.10  
 04:30 AUD ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי) 1.9% 2.0%  1.9%  
 04:30 AUD נמוך מדד המחירים לצרכן, ממוצע משוקלל (רבעוני) 0.5% 0.5%  0.4%  
 04:30 AUD נמוך מדד המחירים לצרכן, ממוצע קטום (שנתי) 1.9% 1.8%  1.8%  
 04:30 AUD נמוך מדד המחירים לצרכן, ממוצע משוקלל (שנתי) 2.0% 1.9%  2.0%  
 08:00 JPY נמוך מאזן המדדים המובילים 106.0 105.8  105.9 תוקן מ 105.8
 08:00 JPY נמוך ליבת מדד המחירים לצרכן בנק יפן (שנתי) 0.7% 0.7%  0.8%  
 09:00 CHF נמוך המאזן המסחרי 1.768B 3.230B  3.079B תוקן מ 3.138B
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי) 3.1%   2.2%  
 09:00 EUR נמוך שיעור האבטלה 8.2%   8.4%  
 09:00 DKK נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי) 1.8%   0.6% תוקן מ 1.7%
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים לייצוא (שנתי) 3.7%   2.3%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים לייבוא (שנתי) 2.5%   1.9%  
 09:45 EUR נמוך סקר מצב העסקים - צרפת 109 110  110 תוקן מ 111.000
 10:00 GBP ממוצע BoE Deputy Governor Woods Speaks       
 10:30 SEK נמוך שיעור האבטלה 6.5% 7.0%  6.3%  
 11:00 EUR גבוה סקר IFO למצב העסקים - גרמניה 102.1 102.8  103.3 תוקן מ 105.7
 11:00 EUR ממוצע הערכה עסקית נוכחית - גרמניה 105.7 106.0  106.6 תוקן מ 110.6
 11:00 EUR ממוצע ציפיות העסקים - גרמניה 98.7 99.5  100.0 תוקן מ 101.0
 11:00 EUR נמוך מדד אמון הצרכן - איטליה 117.1 116.9  117.5  
 11:00 EUR נמוך מדד אמון העסקים - איטליה 107.7 108.7  108.9 תוקן מ 109.1
 11:00 SAR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.8%   2.9%  
 11:10 TWD נמוך היצע הכסף M2 3.60%   3.78%  
 11:30 GBP נמוך הלוואות נטו במגזר הציבורי -0.26B 1.10B  -0.41B תוקן מ 0.27B-
 11:30 GBP נמוך דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי 0.473B   19.115B תוקן מ 18.629B
 12:00 PHP נמוך מאזן התקציב -110.7B   -61.7B  
 12:40 EUR נמוך מכרז אג"ח גרמני לשנתיים (Schatz) -0.560%   -0.590%  
 12:55 EUR נמוך מאזן מסחרי (ללא האיחוד האירופי) - איטליה 3.83B   1.99B  
 13:00 GBP ממוצע הזמנות תעשייתיות - CBI 4   
 14:00 BRL נמוך סקר אמון הצרכנים - FGV 89.4   92.0  
 14:30 TRY נמוך מדד אמון היצרנים 111.2   111.9  
 14:30 TRY ממוצע שיעור הניצולת 77.3%   77.8%  
 15:00 HUF נמוך החלטת הריבית 0.90% 0.90%  0.90%  
 15:00 PLN נמוך היצע הכסף M3 (חודשי) 5.8% 5.2%  4.9%  
 15:30 EUR נמוך החשבון השוטף - סלובקיה -205.0M   -341.0M תוקן מ 402.0M-
 15:55 USD נמוך הספר האדום (חודשי) 0.3%   0.5%  
 15:55 USD נמוך הספר האדום (שנתי) 2.6%   3.0%  
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים (חודשי) 0.6% 0.5%  0.9% תוקן מ 0.8%
 16:00 USD ממוצע מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (שנתי) 6.8% 6.3%  6.4%  
 16:00 EUR נמוך האקלים העסקי בבלגיה - סקר NBB 1.0 0.4  0.1  
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים (שנתי) 7.2%   7.3%  
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (חודשי) 0.7%   0.3%  
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים 261.1   259.5 תוקן מ 259.3
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (מתואם עונתית) (חודשי) 0.8% 0.7%  0.8%  
 16:00 MXN נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה - חצי חודש ראשון 0.07% 0.08%  0.24%  
 16:00 MXN נמוך מדד המחירים לצרכן - חצי חודש ראשון -0.35% -0.27%  0.29%  
 16:10 GBP ממוצע BoE Deputy Governor Woods Speaks       
 17:00 USD גבוה מדד אמון הצרכן של CB 128.7 126.0  127.0 תוקן מ 127.7
 17:00 USD גבוה מכירות בתים חדשים 694K 625K  667K תוקן מ 618.000K
 17:00 USD נמוך מדד הייצור במחוז ריצ'מונד -3 16  15  
 17:00 USD ממוצע מכירות בתים חדשים (חודשי) 4.0% 1.9%  3.6% תוקן מ 0.6%-
 17:00 USD נמוך משלוחים במגזר הייצור - ריצ'מונד -8   15  
 17:00 USD נמוך מדד מגזר השירותים - ריצ'מונד 2   25  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-4 שבועות 1.680%   1.630%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-52 שבועות 2.200%   2.070%  
 19:00 BRL נמוך הכנסות ממיסים פדרליים 105.66B 110.00B  105.00B  
 20:00 USD נמוך מכרז אג"ח לשנתיים 2.498%   2.310%  
 22:00 ARS ממוצע מדד הפעילות הכלכלית (שנתי)   4.6%  4.1%  
 22:00 ARS נמוך מאזן מסחרי   -1100M  903M  
 23:30 USD ממוצע מלאי נפט שבועי - API     -1.047M  
     קודםהבא