תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
יולי 1602:01 GBP נמוך מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) -0.1%   0.4%  
 05:00 CNY ממוצע השקעה בנכסים קבועים (שנתי) 6.0% 6.0%  6.1%  
 05:00 CNY גבוה תמ"ג (שנתי) 6.7% 6.7%  6.8%  
 05:00 CNY גבוה ייצור תעשייתי (שנתי) 6.0% 6.5%  6.8%  
 05:00 CNY נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי) 9.0% 8.8%  8.5%  
 05:00 CNY ממוצע תמ"ג (רבעוני) 1.8% 1.6%  1.4%  
 05:00 CNY ממוצע מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין       
 07:00 IDR ממוצע מאזן מסחרי   0.65B  -1.52B  
 07:00 IDR נמוך שיעור הגידול בייצוא (שנתי)   17.53%  12.47%  
 07:00 IDR נמוך שיעור הגידול בייבוא (שנתי)   31.31%  28.12%  
 09:30 INR ממוצע מדד המחירים הסיטונאיים (שנתי)   4.93%  4.43%  
 09:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - דלק (שנתי)     11.22%  
 09:30 INR נמוך מדד המחירים הסיטונאי - מזון (שנתי)     1.60%  
 09:30 INR נמוך השינוי במדד המחירים הסיטונאי במגזר הייצור (שנתי)     3.73%  
 10:00 TRY ממוצע שיעור האבטלה - ממוצע תלת-חודשי     10.1%  
 11:00 EUR נמוך מאזן מסחרי - איטליה   3.250B  2.938B  
 11:00 TRY ממוצע מאזן התקציב     2.70B  
 11:00 EUR נמוך מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה     1.08B  
 11:00 CZK נמוך החשבון השוטף   -10.000B  29.340B  
 12:00 EUR ממוצע המאזן המסחרי   20.9B  16.7B  
 13:00 ILS ממוצע התמ"ג בחישוב שנתי (רבעוני)   4.5%  4.5%  
 13:30 BRL נמוך מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית   -3.45%  0.46%  
 14:30 BRL ממוצע תצוגת נתוני שוק במוקד בנק ברזיל       
 15:00 PLN נמוך החשבון השוטף (אירו)   -166M  -21M  
 15:00 PLN נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)   0.6%  0.5%  
 15:30 USD גבוה מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי)   0.4%  0.9%  
 15:30 CAD ממוצע רכישות ניירות ערך זרים     9.13B  
 15:30 USD גבוה מכירות קמעונאיות (חודשי)   0.4%  0.8%  
 15:30 USD ממוצע מדד הייצור של האמפייר סטייט   20.30  25.00  
 15:30 CAD נמוך רכישות אגרות חוב זרות ע"י קנדים     -0.65B  
 15:30 USD נמוך מדד קבוצת הבקרה הקמעונאית (חודשי)   0.4%  0.5%  
 15:30 USD נמוך מכירות קמעונאיות בניכוי דלק ומכוניות (חודשי)   0.4%  0.8%  
 16:00 RUB נמוך ייצור תעשייתי (שנתי)   3.0%  3.7%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת     -0.576%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת     -0.564%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת     -0.558%  
 17:00 USD ממוצע מלאי העסקים (חודשי)   0.4%  0.3%  
 17:28 UAH נמוך מאזן מסחרי מתחילת השנה (דולר ארה"ב)     -1.4B  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים     1.945%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים     2.100%  
     קודםהבא