תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
דצמ' 1901:30 AUD נמוך המדד המוביל של מכון מלבורן (MI) (חודשי) -0.1%   0.1%  
 01:50 JPY ממוצע המאזן המסחרי - מתואם -0.49T -0.31T  -0.29T תוקן מ 0.30T-
 01:50 JPY ממוצע ייצוא (שנתי) 0.1% 1.8%  8.2%  
 01:50 JPY נמוך ייבוא (שנתי) 12.5% 11.5%  19.9%  
 01:50 JPY ממוצע המאזן המסחרי -737B -600B  -450B  
 06:00 MYR ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי) 0.2% 0.5%  0.6%  
 09:00 EUR ממוצע מדד המחירים ליצרן - גרמניה (חודשי) 0.1% -0.1%  0.3%  
 09:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - גרמניה (שנתי) 3.3% 3.2%  3.3%  
 09:05 THB ממוצע החלטת הריבית 1.75% 1.75%  1.50%  
 10:00 SEK נמוך מדד אמון הצרכנים 96.4 99.0  96.8 תוקן מ 97.5
 10:00 SEK נמוך מדד אמון התעשיינים 116.2   115.8 תוקן מ 116.2
 11:00 PLN נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) 4.7% 3.6%  7.4%  
 11:00 PLN נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי) 2.7% 3.2%  3.2%  
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) 1.8% 1.8%  1.9%  
 11:30 GBP גבוה מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.3% 2.3%  2.4%  
 11:30 GBP ממוצע מדד המחירים ליצרן - תשומות (חודשי) -2.3% -2.9%  0.8%  
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים ליצרן - תפוקות (חודשי) 0.2% -0.1%  0.3%  
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים הקימעונאיים (שנתי) 3.2% 3.2%  3.3%  
 11:30 GBP נמוך מדד מחירי הבתים (שנתי) 2.7% 3.3%  3.0% תוקן מ 3.5%
 11:30 GBP ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.2% 0.2%  0.1%  
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים ליצרן - תשומות (שנתי) 5.6% 4.6%  10.3% תוקן מ 10.0%
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים ליצרן - תפוקות (שנתי) 3.1% 2.9%  3.3%  
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (חודשי) 0.1% 0.2%  0.4% תוקן מ 0.3%
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים ליצרן, תפוקה - ליבה (שנתי) 2.4% 2.3%  2.5% תוקן מ 2.4%
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים הקימעונאיים (חודשי) 0.0% 0.1%  0.1%  
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (חודשי) 0.0%   0.1%  
 11:30 GBP נמוך מדד המחירים הקמעונאי - ליבה (שנתי) 3.1%   3.2%  
 11:30 GBP ממוצע מדד CPIH (שנתי) 2.2% 2.1%  2.2%  
 12:56 IDR נמוך הלוואות (שנתי) 12.05%   13.35%  
 13:00 GBP ממוצע הזמנות תעשייתיות - CBI 8  10  
 13:00 EUR נמוך החשבון השוטף - פורטוגל -0.428B   -0.923B  
 משוער INR נמוך היצע הכסף M3 10.5%   10.4%  
 14:00 USD נמוך בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי) -5.8%   1.6%  
 14:00 USD נמוך הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA 4.94%   4.96%  
 14:00 USD נמוך מדד שוק המשכנתאות 325.9   346.0  
 14:00 USD נמוך מדד מיחזור המשכנתאות 832.2   851.6  
 14:00 USD נמוך מדד הרכש של MBA 238.6   256.1  
 15:30 CAD גבוה מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי)     0.4%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי)   -0.4%  0.3%  
 15:30 USD ממוצע החשבון השוטף   -124.3B  -101.5B  
 15:30 RUB ממוצע מכירות קמעונאיות (שנתי)   2.1%  1.9%  
 15:30 RUB ממוצע שיעור האבטלה   4.8%  4.7%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי)   1.8%  2.4%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)     1.6%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)   1.9%  1.9%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)   2.0%  2.0%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)   2.1%  2.1%  
 16:00 EUR נמוך האקלים העסקי בבלגיה - סקר NBB   -0.9  0.4  
 16:00 MXN נמוך הוצאה פרטית (רבעוני)     -0.10%  
 16:00 MXN נמוך הוצאה פרטית (שנתי)     3.00%  
 16:00 MXN נמוך ביקוש מצרפי (רבעוני)     -0.30%  
 16:00 MXN נמוך ביקוש מצרפי (שנתי)   3.10%  4.00%  
 16:00 CHF נמוך SNB Quarterly Bulletin       
 16:30 BRL נמוך השקעות במט"ח ע"י זרים     -1.230B  
 17:00 USD גבוה מכירות בתים קיימים   5.20M  5.22M  
 17:00 USD ממוצע מכירות בתים קיימים (חודשי)   -0.6%  1.4%  
 17:30 USD גבוה מלאי נפט גולמי   -2.437M  -1.208M  
 17:30 USD נמוך מלאי הדלק   1.200M  2.087M  
 17:30 USD נמוך מלאים שבועיים של דלקים מזוקקים   0.573M  -1.475M  
 17:30 USD ממוצע מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה     1.148M  
 17:30 USD נמוך יבוא נפט גולמי     1.103M  
 17:30 USD נמוך מלאי נפט לחימום     0.256M  
 17:30 USD נמוך ייצור דלקים מזוקקים     -0.026M  
 17:30 USD נמוך ייצור דלק     0.791M  
 21:00 USD גבוה החלטת הריבית   2.50%  2.25%  
 21:00 USD גבוה הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי       
 21:00 MXN ממוצע החלטת הריבית   8.25%  8.00%  
 21:00 ARS נמוך מאזן מסחרי   425M  277M  
 21:00 USD גבוה התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח       
 21:30 USD גבוה מסיבת עיתונאים של ה-FOMC       
 22:00 BRL ממוצע סך המועסקים במשק - סקר CAGED   27.50K  57.73K  
 23:45 NZD גבוה תמ"ג (רבעוני)   0.6%  1.0%  
 23:45 NZD ממוצע המאזן המסחרי (חודשי)   -880M  -1295M  
 23:45 NZD ממוצע המאזן המסחרי (שנתי)     -5790M  
 23:45 NZD נמוך ייצוא     4.86B  
 23:45 NZD נמוך ייבוא     6.15B  
 23:45 NZD נמוך תמ"ג (שנתי)   2.8%  2.8%  
 23:45 NZD נמוך תמ"ג שנתי ממוצע   2.8%  2.7%  
 23:45 NZD נמוך תמ"ג - הוצאה כוללת (רבעוני)   0.7%  1.2%  
     קודםהבא