תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
ינו' 2201:00 KRW נמוך תמ"ג (רבעוני) 1.2% 0.8%  0.4% תוקן מ 1.2%
 01:00 KRW נמוך תמ"ג (שנתי) 2.2% 1.9%  2.0%  
 01:30 AUD ממוצע סקר סנטימנט הצרכנים של ווסטפאק -1.8% -0.8%  -1.9%  
 05:30 THB נמוך נתוני ייצוא מבוססי מכס   -2.05%  -7.39%  
 05:30 THB נמוך נתוני ייבוא מבוססי מכס   2.20%  -13.78%  
 05:30 THB נמוך נתוני סחר מבוססי מכס (דולר ארה"ב)   0.630B  0.550B  
 06:00 MYR ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי)   1.0%  0.9%  
 07:30 EUR נמוך מדד אמון הצרכנים - הולנד     -2.0  
 07:30 EUR נמוך הוצאות הצרכנים - הולנד     1.7%  
 09:00 IDR נמוך מכירות אופנועים (שנתי)     -8.30%  
 09:00 MYR ממוצע החלטת הריבית   3.00%  3.00%  
 09:00 MYR נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     103.6B  
 09:00 QAR נמוך תמ"ג (שנתי)     -1.40%  
 09:00 QAR נמוך תוצר מקומי גולמי בקטאר (רבעוני)     -0.90%  
 09:45 EUR נמוך סקר מצב העסקים - צרפת   101  102  
 10:00 TWD נמוך ייצור תעשייתי (שנתי)     2.15%  
 10:00 ZAR ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי)   0.3%  0.1%  
 10:00 TWD נמוך שיעור האבטלה     3.73%  
 10:00 ZAR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי)   4.0%  3.6%  
 10:00 ZAR ממוצע מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי)   0.2%  0.1%  
 10:00 ZAR נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)   3.8%  3.9%  
 10:00 CHF ממוצע World Economic Forum Annual Meetings       
 10:20 TWD נמוך היצע הכסף M2     4.14%  
 11:00 EUR נמוך הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (חודשי)   0.0%  0.6%  
 11:00 PLN נמוך ייצור תעשייתי (שנתי)   6.1%  1.4%  
 11:00 PLN נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי)   0.9%  -0.1%  
 11:00 EUR נמוך מכירות תעשייתיות - איטליה (חודשי)   -0.80%  0.60%  
 11:00 EUR נמוך הזמנות חדשות בתעשייה - איטליה (שנתי)   -2.4%  -1.5%  
 11:00 EUR נמוך מכירות תעשייתיות - איטליה (שנתי)   -0.40%  -0.20%  
 11:30 GBP ממוצע אישורי משכנתאות ברוטו     43.7K  
 11:30 GBP נמוך הלוואות נטו במגזר הציבורי   4.60B  4.88B  
 11:30 GBP ממוצע מכירות קמעונאיות (שנתי)   2.6%  1.0%  
 11:30 GBP ממוצע מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי)   0.7%  -0.6%  
 11:30 GBP ממוצע מכירות קמעונאיות - ליבה (שנתי)   2.9%  0.8%  
 11:30 GBP נמוך דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי     9.862B  
 13:00 GBP ממוצע הזמנות תעשייתיות - CBI   -23  -28  
 13:00 ILS נמוך ייצור תעשייתי (חודשי)     2.6%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (חודשי)     -0.1%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (שנתי)     -0.4%  
 14:00 USD נמוך בקשות למשכנתאות - MBA (שבועי)     30.2%  
 14:00 USD נמוך הריבית למשכנתאות של 30 שנה - MBA     3.87%  
 14:00 USD נמוך מדד שוק המשכנתאות     613.6  
 14:00 USD נמוך מדד מיחזור המשכנתאות     2444.7  
 14:00 USD נמוך מדד הרכש של MBA     303.9  
 14:30 EUR נמוך החשבון השוטף - סלובקיה     -92.0M  
 15:30 CAD גבוה מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי)     -0.2%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי)   0.1%  -0.1%  
 15:30 CAD ממוצע מדד מחירי בתים חדשים (חודשי)   0.0%  -0.1%  
 15:30 CAD ממוצע מכירות סיטונאיות (חודשי)   -0.3%  -1.1%  
 15:30 USD נמוך שיקאגו פד - מדד הפעילות הארצית     0.56  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי)   2.2%  2.2%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)   1.9%  1.9%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)     1.9%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)     2.4%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)     2.2%  
 15:55 USD נמוך הספר האדום (חודשי)     -0.2%  
 15:55 USD נמוך הספר האדום (שנתי)     5.0%  
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים (חודשי)   0.2%  0.2%  
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים (שנתי)     5.0%  
 16:00 USD נמוך מדד מחירי הבתים     280.2  
 17:00 USD גבוה מכירות בתים קיימים   5.43M  5.35M  
 17:00 CAD גבוה החלטת הריבית   1.75%  1.75%  
 17:00 CAD גבוה דו"ח המדיניות המוניטארית של הבנק המרכזי של קנדה       
 17:00 USD ממוצע מכירות בתים קיימים (חודשי)   1.3%  -1.7%  
 17:00 CAD ממוצע הצהרת הריבית של בנק קנדה       
 18:15 CAD גבוה מסיבת עיתונאים של בנק קנדה       
 19:30 BRL נמוך השקעות במט"ח ע"י זרים     1.110B  
 20:00 BRL ממוצע סך המועסקים במשק - סקר CAGED     99.23K  
 23:30 USD ממוצע מלאי נפט שבועי - API     1.100M  
 23:45 NZD נמוך שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים   -3.20%  0.10%  
 23:45 NZD נמוך הגירה קבועה/לטווח ארוך     4120  
     קודםהבא