תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
יוני 0501:30 AUD נמוך מדד השירותים של AIG 31.6   27.1  
 02:01 GBP נמוך מדד בטחון הצרכנים של GfK -36 -34  -33 תוקן מ 34.000-
 02:30 JPY ממוצע הוצאות משקי בית (שנתי) -11.1% -15.4%  -6.0%  
 02:30 JPY ממוצע הוצאות משקי בית (חודשי) -6.2% -8.7%  -4.0%  
 02:50 JPY נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) 1378.2B   1368.6B  
 04:00 PHP נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) -61.4%   -12.4% תוקן מ 11.3%-
 04:00 PEN נמוך המאזן המסחרי -663M   -62M תוקן מ 252.000M-
 04:00 PHP נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) 0.1%   -0.1%  
 04:00 PHP נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.1% 2.1%  2.2%  
 04:00 PHP נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) 2.9%   2.8%  
 08:00 JPY נמוך מאזן המדדים המובילים 76.2 84.7  84.7  
 08:00 SGD נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי) -40.5%   -13.3%  
 08:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - אסטוניה (חודשי) -0.70%   -0.40%  
 08:00 SGD נמוך מכירות קמעונאיות (חודשי) -31.7%   -1.3%  
 08:00 EUR נמוך מדד המחירים לצרכן - אסטוניה (שנתי) -1.70%   -0.80%  
 08:00 JPY נמוך המדד המשולב של אינדיקטורים בו-זמניים (חודשי) -7.3%   -4.9% תוקן מ 5.2%-
 08:00 JPY נמוך מאזן המדדים המובילים (חודשי) -8.9%   -7.2%  
 08:30 INR ממוצע פרוטוקול פגישת ועדת המדיניות המוניטרית של בנק הודו       
 09:00 EUR ממוצע הזמנות מפעלים - גרמניה (חודשי) -25.8% -19.7%  -15.0% תוקן מ 15.6%-
 09:00 NOK נמוך תפוקה תעשייתית (חודשי) -1.6%   -3.0%  
 09:00 ZAR נמוך יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 52.77B   53.00B  
 09:00 ZAR נמוך רזרבות מט"ח נטו (דולר ארה"ב) 45.531B   45.470B  
 10:00 EUR נמוך ייצור תעשייתי - ספרד (שנתי) -33.6%   -13.7% תוקן מ 12.2%-
 10:00 HUF נמוך ייצור תעשייתי (שנתי) -36.8% -21.6%  -5.6%  
 10:00 EUR נמוך תמ"ג - סלובקיה (שנתי) -3.7% -3.9%  2.0%  
 10:00 CZK נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי) -10.6% -20.0%  -5.6% תוקן מ 8.9%-
 10:00 MYR נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) 102.9B   102.6B  
 10:00 EUR נמוך מחירים סיטונאיים (לא מתואם עונתית) - אוסטריה (חודשי) -0.7%   -1.7%  
 10:00 EUR נמוך מחירים סיטונאיים (לא מתואם עונתית) - אוסטריה (שנתי) -7.9%   -6.9%  
 10:30 GBP ממוצע מדד מחירי הבתים של Halifax (חודשי) -0.2% -0.7%  -0.6%  
 10:30 GBP ממוצע מדד מחירי הבתים של Halifax (שנתי) 2.6%   2.7%  
 10:30 THB נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) 237.2B   234.8B  
 10:30 THB נמוך עסקאות החלף (דולר ארה"ב) 27.9B   27.8B  
 11:00 EUR נמוך מכירות קמעונאיות - איטליה (חודשי) -10.5%   -21.3% תוקן מ 20.5%-
 11:00 TWD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) -1.19% -0.80%  -0.96% תוקן מ 0.97%-
 11:00 EUR נמוך מכירות קמעונאיות - איטליה (שנתי) -26.3%   -18.9% תוקן מ 18.4%-
 11:00 TWD נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) -0.12%   -0.72%  
 11:00 TWD נמוך מדד המחירים הסיטונאיים (חודשי) -11.60%   -10.75%  
 11:00 MUR נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 2.80%   4.20%  
 11:20 TWD נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) 484.51B   481.78B  
 11:30 CZK נמוך שיעור האבטלה 3.6% 3.6%  3.4%  
 11:30 HKD נמוך יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 442.30B   441.30B תוקן מ 441.20B
 12:00 EUR נמוך הייצור התעשייתי - יוון (שנתי) -9.9%   0.4% תוקן מ 0.6%
 13:00 EUR נמוך תמ"ג - אירלנד (שנתי) 4.6%   6.2%  
 13:00 UAH נמוך יתרות מט"ח (דולרי) 25.37B 25.45B  25.70B  
 13:00 EUR נמוך תוצר לאומי גולמי (תל"ג) - אירלנד (שנתי) 5.5%   10.1%  
 13:00 EUR נמוך תמ"ג - אירלנד (רבעוני) 1.2%   1.7% תוקן מ 1.8%
 13:00 EUR נמוך תוצר לאומי גולמי (תל"ג) - אירלנד (רבעוני) 0.1%   1.9% תוקן מ 2.3%
 13:30 EUR נמוך מדד אמון הצרכנים - ספרד 52.9   49.9  
 14:00 MXN נמוך השקעות ברוטו בנכסים קבועים (חודשי) -3.10%   -1.70%  
 14:00 MXN נמוך השקעות ברוטו בנכסים קבועים (שנתי) -11.00% -10.70%  -8.60%  
 14:00 BRL נמוך מדד האינפלציה IGP-DI (חודשי) 1.07% 0.61%  0.05%  
 14:30 INR נמוך יתרות מט"ח (דולר ארה"ב) 493.48B   490.04B  
 14:30 INR נמוך הצמיחה בהלוואות הבנקים 6.3%   6.5%  
 14:30 INR נמוך שיעור הצמיחה בהפקדות 10.6%   10.6%  
 15:00 CLP נמוך מדד המחירים לצרכן (חודשי) -0.1% 0.1%  0.0%  
 15:00 PLN נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב) 119.40B   108.60B  
 15:00 CLP נמוך מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) 0.1%   -0.1%  
 15:30 USD ממוצע שכר ממוצע לשעת עבודה (חודשי) -1.0% 1.0%  4.7%  
 15:30 CAD גבוה השינוי במספר המועסקים 289.6K -500.0K  -1993.8K  
 15:30 USD גבוה השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי 2509K -8000K  -20687K תוקן מ 20537.000K-
 15:30 USD גבוה שיעור האבטלה 13.3% 19.7%  14.7%  
 15:30 CAD ממוצע שיעור האבטלה 13.7% 15.0%  13.0%  
 15:30 USD נמוך ממוצע שעות העבודה בשבוע 34.7 34.3  34.2  
 15:30 USD ממוצע השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי 3094K -7500K  -19724K תוקן מ 19557.000K-
 15:30 CAD נמוך שיעור ההשתתפות בשוק העבודה 61.4%   59.8%  
 15:30 CAD נמוך השינוי במועסקים במשרה מלאה 219.4K   -1472.0K  
 15:30 CAD נמוך השינוי במספר המועסקים במשרה חלקית 70.3K   -521.9K  
 15:30 USD נמוך משרות בתעשייה 225K -440K  -1324K תוקן מ 1330.000K-
 15:30 USD נמוך משרות ממשלתיות -585.0K   -963.0K תוקן מ 980.0K-
 15:30 USD ממוצע שיעור ההשתתפות בשוק העבודה 60.8%   60.2%  
 15:30 USD נמוך שיעור האבטלה U6 21.2%   22.8%  
 15:30 USD ממוצע שכר ממוצע לשעת עבודה (שנתי) (שנתי) 6.7% 8.5%  8.0% תוקן מ 7.9%
 17:00 CAD גבוה מדד מנהלי הרכש של Ivey 39.1   22.8  
 17:00 CAD נמוך מדד מנהלי הרכש של Ivey (לא מתואם עונתית) 42.1   23.6  
 17:00 USD גבוה נשיא ארה"ב, טראמפ, נושא דברים       
 17:30 TRY נמוך מאזן המזומנים במשרד האוצר -9.730B   -46.240B  
 18:00 BRL נמוך מכירות מכוניות (חודשי) 11.6%   -67.7%  
 18:00 EGP נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     37.04B  
 18:00 BRL נמוך ייצור מכוניות (חודשי) 2232.4%   -99.0%  
 19:00 RUB ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי)   0.3%  0.8%  
 19:00 RUB ממוצע מדד המחירים לצרכן (שנתי)   3.0%  3.1%  
 20:00 USD ממוצע מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     222  
 20:00 USD ממוצע מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes (ארה“ב)     301  
 22:00 USD נמוך אשראי צרכנים   -20.00B  -12.04B  
 22:30 EUR ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     72.6K  
 22:30 GBP ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -19.0K  
 22:30 CAD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     -35.1K  
 22:30 JPY ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     32.3K  
 22:30 NZD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -15.9K  
 22:30 CHF נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     6.6K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     251.8K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     -236.3K  
 22:30 USD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     -13.4K  
 22:30 USD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     30.9K  
 22:30 MXN נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     -6.0K  
 22:30 RUB ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על הרובל הרוסי CFTC     6.5K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     543.6K