תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
יוני 1800:00 KRW נמוך מדד מחירי הייצוא (שנתי)     -2.0%  
 00:00 KRW נמוך מדד מחירי הייבוא (שנתי)     4.0%  
 02:01 GBP נמוך מדד מחירי הבתים של Rightmove (חודשי) 0.4%   0.8%  
 02:50 JPY ממוצע המאזן המסחרי - מתואם -0.30T 0.14T  0.55T  
 02:50 JPY ממוצע ייצוא (שנתי) 8.1% 7.5%  7.8%  
 02:50 JPY נמוך ייבוא (שנתי) 14.0% 8.2%  5.9%  
 02:50 JPY ממוצע המאזן המסחרי -578B -235B  625B  
 03:30 SGD נמוך ייצוא ללא נפט (חודשי) 10.30% -0.20%  6.50%  
 03:30 SGD נמוך ייצוא ללא נפט (שנתי) 15.50% 4.70%  11.80%  
 03:45 SGD נמוך המאזן המסחרי     6.000B  
 10:00 TRY ממוצע שיעור האבטלה - ממוצע תלת-חודשי     10.6%  
 10:00 CZK נמוך מדד המחירים ליצרן (חודשי)   0.5%  0.2%  
 10:00 CZK נמוך מדד המחירים ליצרן (שנתי)   0.8%  0.0%  
 11:00 EUR נמוך מאזן מסחרי - איטליה   3.210B  4.531B  
 11:00 TRY ממוצע מאזן התקציב     -2.80B  
 11:00 PLN נמוך שינוי השכר בתאגידים (שנתי)   7.1%  7.8%  
 11:00 EUR נמוך מאזן מסחרי (האיחוד האירופי בלבד) - איטליה     0.70B  
 11:00 PLN נמוך שיעור צמיחת התעסוקה (שנתי)   3.7%  3.7%  
 13:00 BRL נמוך הכנסות ממיסים פדרליים     130.81B  
 13:00 IDR נמוך הלוואות (שנתי)     8.94%  
 משוער EUR נמוך הדוח החודשי של בנק גרמניה       
 משוער BRL נמוך מדד הבנק המרכזי לפעילות כלכלית   0.50%  -0.74%  
 15:45 USD ממוצע חבר ועדת השוק הפתוח דאדלי נואם       
 16:00 RUB נמוך ייצור תעשייתי (שנתי)   0.8%  1.3%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים - צרפת     -0.594%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים - צרפת     -0.590%  
 16:00 EUR נמוך מכרז אג"ח ל-12 חודשים - צרפת     -0.592%  
 16:00 USD ממוצע חבר ועדת השוק הפתוח דיוק נואם       
 16:00 RUB ממוצע תמ"ג רבעוני (שנתי)   1.3%  1.3%  
 17:00 USD נמוך מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים (NAHB)   70  70  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-3 חודשים     1.910%  
 18:30 USD נמוך מכרז אג"ח ל-6 חודשים     2.075%  
 18:45          
 20:00 USD ממוצע חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם       
 20:30 EUR גבוה נגיד הבנק המרכזי האירופי (ECB) דרגי נואם       
 22:45 USD ממוצע חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח וויליאמס נואם       
     קודםהבא