תאריכים 
סינון תוצאות 
מטבע
 USD
 EUR
 CHF
 JPY
 CAD
 GBP
 AUD
 NZD
חשיבות
 בצע 
Investing.com
הורד אפליקציההורד אפליקציה
התאם את אזור הזמן
 הוסיפו לאתרכם 
תאריךזמן מטבע חשיבות אירועבפועל צפי קודם  
אוק' 1900:00 CLP נמוך החלטת הריבית 2.75% 2.75%  2.50%  
 00:45 NZD נמוך כניסות תיירים (חודשי) -1.9%   2.8%  
 00:45 NZD נמוך שיעור הגירה ומבקרים חיצוניים 2.10%   5.40%  
 00:45 NZD נמוך הגירה קבועה/לטווח ארוך 4640   4990 תוקן מ 5010.000
 02:30 JPY ממוצע מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי) 1.0% 1.0%  0.9%  
 02:30 JPY נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי) 1.2%   1.3%  
 02:30 JPY ממוצע מדד המחירים לצרכן של יפן (חודשי) 1.0%   0.9% תוקן מ 0.5%
 05:00 NZD נמוך הוצאות בכרטיסי אשראי (שנתי)     7.7%  
 05:00 CNY ממוצע השקעה בנכסים קבועים (שנתי)   5.3%  5.3%  
 05:00 CNY גבוה תמ"ג (שנתי)   6.6%  6.7%  
 05:00 CNY גבוה ייצור תעשייתי (שנתי)   6.0%  6.1%  
 05:00 CNY נמוך מכירות קמעונאיות (שנתי)   9.0%  9.0%  
 05:00 CNY ממוצע תמ"ג (רבעוני)   1.6%  1.8%  
 05:00 CNY ממוצע מסיבת עיתונאים של הלשכה לסטטיסטיקה של סין       
 05:00 CNY ממוצע שיעור האבטלה - סין     5.0%  
 07:30 EUR נמוך מדד אמון הצרכנים - הולנד     19.0  
 07:30 EUR נמוך הוצאות הצרכנים - הולנד     2.6%  
 09:00 NOK נמוך מדד אמון התעשיה     9.0  
 09:30 JPY ממוצע נגיד הבנק המרכזי של יפן קורודה נואם       
 10:00 HUF נמוך שכר ברוטו (שנתי)     12.8%  
 10:30 THB נמוך יתרות המט"ח (דולר ארה"ב)     203.2B  
 10:30 THB נמוך עסקאות החלף (דולר ארה"ב)     32.5B  
 11:00 EUR נמוך החשבון השוטף   21.4B  21.3B  
 11:00 PLN ממוצע מכירות קמעונאיות (שנתי)   7.6%  9.0%  
 11:00 EUR נמוך החשבון השוטף (לא מתואם עונתית)     31.9B  
 11:30 GBP נמוך הלוואות נטו במגזר הציבורי   4.60B  5.89B  
 11:30 HKD נמוך שיעור האבטלה     2.8%  
 11:30 GBP נמוך דרישות מזומנים נטו במגזר הציבורי     3.091B  
 11:30 EUR נמוך שיעור האבטלה - סלובקיה   5.4%  5.4%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (חודשי)     1.0%  
 13:00 EUR נמוך מדד המחירים ליצרן - לטביה (שנתי)     5.7%  
 14:30 INR נמוך יתרות מט"ח (דולר ארה"ב)     399.61B  
 15:30 CAD גבוה מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי)     0.1%  
 15:30 CAD גבוה מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי)   0.2%  0.9%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן (חודשי)   -0.1%  -0.1%  
 15:30 CAD ממוצע מכירות קמעונאיות (חודשי)   0.3%  0.3%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים לצרכן (שנתי)   2.7%  2.8%  
 15:30 CAD ממוצע מדד המחירים לצרכן - ליבה (שנתי)   1.8%  1.7%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים השכיח לצרכן (שנתי)     2.0%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים החציוני לצרכן (שנתי)     2.1%  
 15:30 CAD נמוך מדד המחירים הקטום לצרכן (שנתי)     2.2%  
 16:00 USD ממוצע חבר הוועדה הפדרלית לשוק פתוח קפלן נואם       
 16:30 ILS ממוצע היצע הכסף M1 (חודשי)     13.0%  
 17:00 USD גבוה מכירות בתים קיימים   5.30M  5.34M  
 17:00 EUR נמוך אמון הצרכנים - בלגיה      
 17:00 USD ממוצע מכירות בתים קיימים (חודשי)   -0.7%  0.0%  
 18:30 GBP גבוה נגיד הבנק המרכזי של אנגליה קארני נואם       
 19:00 USD ממוצע חבר ועדת השוק הפתוח בוסטיק נואם       
 20:00 USD ממוצע מניין אסדות הקידוח לפי חברת Baker Hughes     869  
 22:30 EUR ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על אירו CFTC     -16.1K  
 22:30 GBP ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על לירה שטרלינג CFTC     -60.5K  
 22:30 CAD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר קנדי CFTC     -12.1K  
 22:30 JPY ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על ין יפני CFTC     -115.2K  
 22:30 AUD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר אוסטרלי CFTC     -73.3K  
 22:30 NZD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על דולר ניו זילנדי CFTC     -33.8K  
 22:30 CHF נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על פרנק שוויצרי CFTC     -12.8K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על זהב CFTC     -38.2K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על S&P 500 CFTC     255.8K  
 22:30 USD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על נחושת CFTC     8.2K  
 22:30 USD נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על כסף CFTC     -22.3K  
 22:30 MXN נמוך פוזיציות נטו ספקולטיביות על פזו מקסיקני CFTC     74.4K  
 22:30 RUB ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על הרובל הרוסי CFTC     2.6K  
 22:30 USD ממוצע פוזיציות נטו ספקולטיביות על נפט CFTC     528.1K  
     קודםהבא